Elérhetőség Tűzjelző rendszerek Gázjelző rendszerek GDPR nyomtatóbarát nézet

Nyitólap > Téka > Sajtó > Archívum >


UDS-N oltásvezérlő alközpont

Szerző: Molnár Attila

Általános jellemzők

Az UDS mikroprocesszor vezérelt, egy oltókörös oltásvezérlő alközpont. Csatlakoztatható bármilyen hagyományos tűzjelző központhoz (AM200, FireStar, CFP600, CX32), valamint a Notifier analóg intelligens tűzjelző központok bármelyikéhez (ID200, AFP400, AM2000, AM6000). Az UDS-t oltásvezérlő alközpontnak nevezzük, mivel tűzérzékelők nem kapcsolódnak hozzá, az oltáshoz szükséges kettős indítási feltételt a kapcsolódó tűzjelző központoktól kapja.  Az indító bemeneteken kívül minden olyan bemenettel, kimenettel valamint kezelő és kijelző szervvel rendelkezik, amelyek segítségével bármely napjainkban használatos oltásmechanizmus korrekt vezérlése (CO2 , halon, inert gáz, por, sprinkler, hab stb.) megvalósítható.

Korszerű mikroprocesszoros technológiája megfelel a kor igényeinek. A központ beépített rövidzárvédelmet és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet tartalmaz, mindemellett védve van a belső áramkörökben keletkező elektromágneses és rádiófrekvenciás interferenciák ellen is.

Tápellátását mind a 230VAC hálózat felől, mind pedig külső 24V-ról lehet biztosítani. A két 7.2Ah-ás akkumulátora segítségével áramkimaradás esetén is működőképes marad.

Hagyományos alkalmazás

Hagyományos tűzjelző központhoz csatlakoztatása esetén a tűzjelző központ relé kimeneteivel indítható, melyek  adott zóna vagy zónák riasztásjelzéséhez rendelt, alaphelyzetben zárt (NC=bontó) kontaktusok lehetnek. Az UDS oltóközpont oltási feltételeinek teljesüléséhez 'együttes jelzés' szükséges: a tűzjelző központ két, egymástól független (más érzékelési zónához rendelt) jelfogójának kell bontania az UDS felügyelt jelzővonalát, melyet az oltóközpont oltási feltételének teljesüléseként értékel.

Ha mindkét hagyományos indítóbemenet aktív, akkor az alközpont RIASZTÁS állapotba kerül, és a beállított oltás késleltetési idő (azonnali oltás - 90mp késleltetés) lejártával működteti oltókimenetét. Az alközpont különböző állapotjelzéseit (Kézi üzemmód, Kikapcsolt állapot, Előjelzés, Riasztás, Oltás megtörtént stb.) és hibajelzéseit (Oltás tiltva, Ajtó nyitva, Táphiba, Kimenet hiba, Oltáshiba, Általános hiba stb.) megfelelő független relé kimeneteinek aktiválásával vagy állapotjelző LED-jeivel jelzi. Relékimenetein keresztül akár visszajelezhetjük ezeket az állapotokat a központ felé, akár helyi működtetésre is felhasználhatjuk őket. A relék kontaktusainak állapota (NC=bontó vagy NO=záró) az alapkártyán lévő jumperekkel választható.

Intelligens alkalmazás

Notifier intelligens tűzjelző központhoz csatlakoztatása esetén a tűzjelző központ vezérli az UDS-be épített és címmel ellátott vezérlő modulokat (intelligens indító bemeneteket). 

Csak be kell kötni az oltóközpont csatlakozóiba a címzőhurok bejövő és az onnan továbbmenő vezetékpárait, DIP kapcsolókon be kell állítani a modulok címét, majd a tűzjelző központ autoprogramozása után automatikusan felismeri az így rácsatlakoztatott modulokat. A Notifier intelligens tűzjelző központok eszköz-programozásánál ezekre a modulokra is meg kell adnunk a megfelelő típusazonosítót: a két vezérlő modulra RELÉ (FORC) vagy felügyelt kimenet (CON), míg a 4 monitor modulra HIBAMONITOR (MTRB) típust. Ezen kívül meg kell adnunk az indító bemenetek működtetésére vonatkozó CBE vezérlési függvényeket is: melyik érzékelő vagy érzékelő csoport (zóna) riasztásjelzése esetén aktiválódjanak. A kettős függés itt is fennáll: ahhoz, hogy az UDS RIASZTÁS állapotba kerüljön, a tűzjelző központnak mindkét vezérlő modult aktiválnia kell. Ennek teljesülése esetén a beállított késleltetési idő lejártával (amennyiben más oltástiltó feltétel nincs) az alközpont aktiválja oltókimenetét.

Az alközpontba épített és a tűzjelző központ által autoprogramozással felismert 4 monitor modul végzi az oltóközpont hibaállapotainak átvitelét a tűzjelző központba. A monitor modulok hibajelzést adnak az UDS általános hibajelzése, oltáshibája, automatikus oltás tiltva hibája és tápegység hibája esetén. A hibajelző modulok címét is a fent említett DIP-kapcsolóval állíthatjuk be. A vezérlő modulokat nem, de a hibajelző monitor modulok bármelyikét ki is iktathatjuk a rendszerből egy másik DIP-kapcsolóval.

Az indító bemeneteken túl a központ rendelkezik az oltásvezérléshez szükséges egyéb bemenetekkel:

ajtó nyitva bemenet
kézi oltásindító bemenet (felügyelt)
kézi oltástiltó bemenet
alacsony tartálynyomás jelző bemenet
oltóanyag áramlásjelző bemenet

és kimenetekkel:

felügyelt oltókimenet
felügyelt hangjelző kimenet
előjelzés relé
riasztás relé
automatikus oltás tiltva relé
kézi üzemmód relé
oltás megtörtént relé

A központ előlapja

A központ előlapján annak üzemállapotai-hoz és jelzéseihez tartozó LED-ek találhatók. Emellett egy beépített nyomógombot, egy belső hangjelzőt és egy beépített feliratos fényjelzőt is tartalmaz. A nyomógomb a kézi oltásindító bemenettel egyenértékű oltásindító nyomógomb (de a központ oltástiltó bemenetének állapotától függetlenül működik), melyet a takaró üveglemez betörésével lehet aktiválni.

A beépített fényjelző a két bemenet aktiválódásakor (riasztás), míg a belső hangjelző mind hiba, mind riasztási esemény bekövetkezésekor működésbe lép.

Beépített belső hangjelzője és előlapi LED-jei segítségével önállóan is alkalmas a riasztásjelzések helyi megjelenítésére. Felügyelt kimenetére csatlakoztathatóak az oltási területen (OLTÁS INDUL - HAGYJA EL A HELYSÉGET) vagy azon kívül elhelyezett (BELÉPNI TILOS - OLTÁS FOLYAMATBAN) hang-fényjelző eszközök és figyelemfelhívó táblák.

A központ előlapján található egy beépített kézi oltásindító nyomógomb és egy kulcsos funkciókapcsoló, utóbbi az automatikus és kézi működési üzemmód közötti váltásra, valamint a központ kikapcsolására szolgál. Az előlapi nyomógombbal a közelben tartózkodó személyzet is indíthatja az oltást, megelőzve ezzel az automatikus indulást. Ugyanakkor fel is függesztheti az automatikus oltási folyamatot az oltástiltó bemenet aktiválásával vagy a kulcsos kapcsoló 'kikapcsolt' állásba kapcsolásával, ha a keletkezett tüzet maga is képes megfékezni.

Alkalmazása

Alkalmazható automatikus tűzjelző berendezéssel védett objektum különleges fontosságú tereiben, nagy értékek védelmében (laboratórium, serverhelyiség, telefonközpont stb.) kiépített automatikus oltóberendezés vezérlésére, akár utólag kiépítve. Az alközpontot célszerű a védett helyiség bejárata előtt elhelyezni, így az oltórendszer aktuális állapota az előlapról azonnal leolvasható, az üzemmódváltó kulcsos kapcsolóval a kívánt működési mód kiválasztható, valamint vészhelyzet esetén az indító kapcsolóval azonnali oltás kezdeményezhető.

< Vissza a lap tetejére
<< Cikkeink, sajtóinformációk
<<< Sajtó

 
 
 
 
 
 
powered by VICTORINET Internet Kft.