Név:  
Jelszó:  
   
Elérhetőség Tűzjelző rendszerek Gázjelző rendszerek Webshop Regisztráció nyomtatóbarát nézet

Nyitólap > Téka > Sajtó > Új cikkek, sajtóinformációk >


Gázérzékelés szabad téren


SafEye700 vonali gázérzékelő


Szabad téren az éghető vagy mérgező gázok szivárgásának észlelése pontszerű érzékelőkkel igen körülményes, hiszen az érzékelők csak a közvetlen környezetükben levő gázt képesek jelezni. A szél, a légáramlás azonban könnyen felhígíthatja, elfújhatja a keletkezett gázfelhőt a szivárgás helyétől, így előfordulhat, még sűrűn telepített érzékelők esetén is, hogy egyik sem fogja észlelni a veszélyt.

Működése
A vonali gázérzékelő működése (és persze a pontszerű optikai gázérzékelők működése is) azon alapul, hogy a gázok bizonyos hullámhosszúságú fénysugarakat az UV, a látható fény és/vagy az IR tartományban erősen csillapítanak. A csillapított hullámhosszak, az ún. „spektrális ujjlenyomat” az adott gázra jellemző. Minél nagyobb a gáz koncentrációja, annál nagyobb a csillapítás. Ha egy adó egységből kibocsátott sugárzást egy vele szemben elhelyezett érzékelő egységgel figyeljük, akkor a kérdéses hullámhosszakon tapasztalt energia csökkenés révén megtudhatjuk az adó és a vevő egységek közötti gáz „összmennyiségét”.
Nem véletlen, hogy „összmennyiséget” és nem  koncentrációt említünk, hiszen kisebb méretű, de nagy koncentrációjú gázfelhő összességében ugyanakkora csillapítást okoz, mint egy, az adó és az érzékelő egység között homogén módon eloszló, alacsony koncentrációjú. Az érzékelő tehát integráló jellegű, kimeneti jele a gázfelhő sugárirányban mért hosszának és koncentrációjának szorzatával arányos.

Zavaró körülmények
Hogy a külső körülmények (pára, szennyeződés, jég, alacsony vagy magas hőmérséklet stb.) ne befolyásolják a mérést, az érzékelők egy ún. referencia hullámhosszt is figyelnek, mely sávra az adott gáz nincs hatással. A referencia sáv használatával megbízhatóvá tehető a jelzés, kompenzálhatók a rövid és hosszú távú zavaró környezeti körülmények, hosszú távon szinten tartható az érzékelő érzékenysége.
Éghető, robbanásveszélyes gázoknál a koncentrációt általában az Alsó Robbanási Határérték (ARH) százalékában, míg mérgező gázoknál ppm-ben szokták kifejezni. (Az ARH az a koncentráció, mely felett az adott gáz-levegő keverék külső gyújtóforrás hatására berobban, míg a ppm /parts per million: milliomod rész/ főleg a kis mennyiségben is már veszélyes vagy mérgező gázok koncentrációjának kifejezésére használatos.)
A vonali gázérzékelőknél ezek a mértékegység nem használhatók, hiszen a koncentrációt nem egyes pontokban, hanem csak a sugár teljes hosszában ismerjük. Az ennek megfelelő mértékegység az ARH.m illetve ppm.m lehet. Ezek az értékek kicsit becsapósak, hiszen egy 1 m ármérőjű 200% ARH (avagy 2 ARH) koncentrációjú gázfelhő ugyanazt a 2 ARH.m értéket adja, mint egy 20 m átmérőjű, ellenben csak 10% ARH (0,1 ARH) koncentrációjú felhő. Az ARH.m-ben illetve ppm.m-ben kifejezett érték tehát az adó és az érzékelő közötti térben tapasztalt összkoncentráció 1 m-es távolságra meghatározott (avagy redukált) értéke.

Alkalmazási területek
A vonali gázérzékelők előnyösen alkalmazhatók a gázipar, az olajipar, a vegyipar, a hulladék feldolgozó ipar számos területén, ahol szabad térben, nagy területen és nagy biztonsággal kell akár alacsony gázkoncentrációkat jelezni.

Előnyös tulajdonságok
Elhelyezésük, pontszerű társaikkal szemben kevésbé kritikus, hiszen már alacsonyabb koncentrációjú, felhígult gázfelhő esetén is képesek megfelelően jelezni. Továbbá arra sincs szükség, hogy a gáz szivárgási pontjának a közvetlen közelében legyenek.
További előnyük, hogy a koncentráció változást rendkívül gyorsan, 5-10 másodpercen belül képesek jelezni, a környezeti zavarok (por, pára, jég, hőmérséklet, egyéb gázok, folyamatosan magas koncentráció stb.) nem okoznak téves jelzést illetve nem teszik működésképtelenné az érzékelőket.

Típusok
A Spectrex gyár SafEye családjának vonali gázérzékelőivel számos éghető szénhidrogén (C1-C8, alkohol, LNG, LPG) és többféle mérgező anyag (hidrogén-szulfid, ammónia, aromás szénhidrogének) gáza ,gőzei érzékelhetők.
Az adó és az érzékelő egységek közötti távolság, típustól függően, 4-140 m lehet. Az ATEX tanúsítvánnyal rendelkező eszközöket egy (szak)ember is képes  üzembe helyezni, karbantartani a gyújtószikra mentes kommunikációs kapcsolattal rendelkező Hordozható Diagnosztikai egység segítségével.
A SafEye család vonali gázérzékelőit és kiegészítő egységeit, valamint a hasonló helyszíneken alkalmazható SharpEye család lángérzékelőit a Promatt Elektronika Kft. forgalmazza.

Szűts Jenő

 
 
 
 
 
 
powered by VICTORINET Internet Kft.